Mac Klavye Kısayolları

Tuş Kombinasyonu Ne İşe Yarar?
CMD + A Açık olan pencereki her şeyi seçer
CMD + Alt + A Seçili olan her şeyin seçimini kaldırır
CMD + Shift + A Finder açıkken uygulamalar klasörüne gider
CMD + C Seçili olan öğeyi kopyalar
CMD + Shift + C Finder açıkken bilgisayar penceresine gider
CMD + D Seçili olan öğenin kopyasını oluşturur
CMD + Shift + D Finder açıkken masaüstü penceresine gider
CMD + E CD / DVD’yi çıkarır
CMD + Alt + G Klasöre git
CMD + Shift + H Finder açıkken ana klasöre gider
CMD + I Seçili olan öğenin bilgilerini gösterir
CMD + K Server bağlantı penceresi açar
CMD + Shift + K Finder açıkken ağ penceresine gider
CMD + L Seçili olan öğenin kısayolunu oluşturur
CMD + M Açık olan uygulmayı Dock’a küçültür
CMD + N Yeni Finder penceresi açar
CMD + Shift + N Yeni klasör oluşturur
CMD + O Seçili olan öğeyi açar
CMD + Shift + Q Oturumu kapatır
CMD + Shift + Alt + Q Oturumu hiç beklemeden kapatır
CMD + R Kısayolların orjinalinin yerini gösterir
CMD + T Seçili olan öğeyi Kenar Çubuğu’na ekler
CMD + Shift + T Seçili olan öğeyi Favoriler’e ekler
CMD + Shift + U Finder açıkken İzlenceler penceresine gider
CMD + V Kopyalanmış olan öğeyi yapıştırır
CMD + W Pencereyi kapatır
CMD + Shift + W Tüm pencereleri kapatır
CMD + X Seçili olan öğeyi keser
CMD + Alt + Y Seçili olan görsellerden Slideshow başlatır
CMD + Z Geri al
CMD + 1 Finder’da simge görünümünü açar
CMD + 2 Finder’da liste görünümünü açar
CMD + 3 Finder’da sütun görünümünü açar
CMD + 4 Finder’da Cover Flow görünümünü açar
CMD + Virgül (,) Finder Tercihleri penceresini açar
CMD + Shift + Soru İşareti (?) Yardım Merkezi’ni açar
CMD + Yukarı Ok Finder’da bir üst klasöre gider
CMD + Shift + Yukarı Ok Finder’da bir üst klasörü yeni bir pencerede açar
CMD + Alt Ok Finder’da seçili olan öğeyi açar
CMD + Shift + Alt + Delete (Backspace) Çöp Kutusu’nu soru sormadan boşaltır
CMD + Y (veya Space) Seçili olan öğeyi Quick Look’da açar
CMD + Space Spotlight aramayı açar
CMD + Tab En son kullanılan uygulamalar arasında hızlı geçiş
CMD + N Açık olan uygulamada yeni pencere açar
CMD + Q Açık olan uygulamadan tamamen çıkar
CMD + Shift + S Farklı kaydet penceresini açar
CMD + T Font penceresini açar
CMD + Alt + V Kopyalanan bir öğeyi yeni konumuna yapıştırır

 

Alt tuşu (bazı klavyelerde option olarak da geçebilir) genellikle seçim tuşlarının işlevlerini değiştirmek için kullanılır. Windows’da Alt gr tuşuyla benzer bir görevdedir. Klavyede @, #, $ gibi işaretleri yapmak için de kullanılır. Klavyede CMD tuşlarının sağ ve sol yanlarında bulunur.

Tuş Kombinasyonu Ne İşe Yarar?
Alt + Pencere Küçült İkonu Açık olan aynı programa ait tüm pencereleri Dock’a küçültür
Alt + Pencere Kapat İkonu Açık olan aynı programa ait tüm pencereleri kapatır,
Alt + Bir Klasörden Başka bir Klasöre Dosya Sürüklemek Bir klasörden başka bir klasöre seçili öğeyi kopyalar
Alt + Q Klavyede @ işareti yazar
Alt + CMD + I Birden fazla dosya için bilgi penceresi açar
Alt + Finder’da Bir Dosyaya Çift Tıklamak Seçili öğe açılır ve Finder penceresi kapanır

 

Kontrol tuşu klavyede bir adettir ve sol taraftaki alt tuşunun yanında bulunur. Türkçe klavyelerde kntrl olarak yer alır. Genellikle metin tabanlı işlemlerde kullanılır. Kontrol tuşu Mac’inizi kullanırken belki de hiç ihtiyaç duymayacağınız tuşlardan bir tanesidir.

Tuş Kombinasyonu Ne İşe Yarar?
Kontrol + A Satır başına gider
Kontrol + B Bir karakter geriye gider
Kontrol + D İmlecin önündeki karakteri siler
Kontrol + E Satır sonuna gider
Kontrol + F Bir karakter ileriye gider
Kontrol + H İmlecin arkasındaki karakteri sile
Kontrol + K İmlecin önünden satırın sonuna kadar her şeyi siler
Kontrol + N Bir satır aşağıya iner
Kontrol + O İmleçten sonra bir satır ekler
Kontrol + P Bir satır yukarıya gider

Site Altkısım